Gått indre og fremre trolldalen og Samdalen i dag. Samdalen langs elva nedover og helt i nerkant av Morkemyrene tilbake. Bra med sau nedi Samdalen. Noe brekkom sau og fe på Fåvangsiden av Samdalen. Ellers rollig og fredlig, er frodig og grønt!

Her har de det fint!