Overblikk på snømengden i fjellet fra Eldåhøgda. En del småflekker rundt Eldåtjønna og på toppene rundt omkring. Også en del skavler i sidene, som er ganske store og dype enda. De vil nok ikke smelte med det første..Grått i Gålglupen og skraven, men bedre nærmere Bjønnbekken og nedover man kommer. Rundt Bjønnbekken og slåttene nedi Samtjønna begynner det å komme seg meget. Ikke sett og sau på turen før i Skoslåa, der det gikk en liten flokk. Nærmere bestemt nedenfor Skoslåa Prestangen. Mye sau videre oppover, særlig ved Trosvik-slåtten. Snøskavler opp og ned på nordsida av Bølhøgda. Forholdvis lite sau, men bra beite på Morkemyrene. 
Ellers ingen spesielle observasjoner.
Fra Eldåhøgda og ned mot Eldådalen. Bendikshøgda man ser i kvitt til høyre. 
Ved Skarven.
Mot Nordrums-slåtten.