Gikk fra Tromsbua gjennom hele samdalen og ned i Imsdalen. Framme i Samdalen var det stille og fredlig og mye sau på grasslettene. Møtte folk nest i Svartdalen der brekkomingan drev å restaurerte Myttingsbua. Den blir fin og godt at den blir tatt vare på. Lengre nedi Samdalen var det ikke sau hverken å se eller høre. Der er det bare elgen og bjørnen som trives nedi. Lå over i Imsdalen og gikk fra søre-sjøen opp Samtjønnsvegen til Bjønnbekken. Der tok over mot Skoslåa. Fra der gikk jeg mot Gjeterbua og Tromsbua. Mye sau nede på Slåttan og ved Skoslåa i Samtjønna. Ikke noe sau og se på vassdokka eller i Høgfjellet over mot Tromsbua. 


Tatt fra brua over Bjønnbekken


Sau i Skoslåa i Samtjønna