Stille og rolig i Samdalen og på Samdalssida av Bølhøgda. Mye sau ved Bølhøgdenden der. Søya som vart dokumentert tatt av bjørn, var helt i nærheten av ei søye som var drept av bjørn i fjor. 

Var å hentet tilbake kjøttfe-flokken og ca. 30-40 NRF på nedsiden av Gålglupen. Fikk døm bortover Jensvøllan igjen. Gikk Bjønnskarven ned til Bjønnbekken. Tok ned strømtråden ved nedre tjønnet. Ingenting spesielt å se i dag heller. Vått, surt og grått i fjellet idag...


Samdalssiden av Bølhøgdenden


Ligger fortsatt igjen litt snø. Gålglupen man ser til venstre og Gåla til høyre i bildet


En del av flokken som jeg jagde opp fra Gålglupen