Det har vært to rimelige travle uker inni fjellet...  Fesleppet gikk veldig fint. Totalt 149 dyr innover, som har gått forholdsvis rolige, fram til siste dagene da det nesten er som et lynnedslag har slått ned midt i flokken. Småe flokker spredt rundt. Har fått hentet inn det meste. Eldådalen, Storlortfløya, Gåla. Ulveangrepet har satt en støkk også i de. Var i Samtjønna fra onsdag og reiste en tur hjem på lørdag ettermiddag. Ulven lurte meg trill rundt og den ventet nok bare på at jeg skulle gå hjem eller att den begynte selv når jeg var der. Ulven er ikke lenger mye redd folk (så mye som jeg har ropt og pratet med feet i Samtjønna, skulle den ha vært langt langt unna) om den er fora av mennesker eller om det er hund som er blandet inn kan man diskutere.. 
Folk har vært flinke til å møtt opp for å lete etter kadaver/levende skadde dyr og vi får håpe ingen lam går inni der og lider mye lenger. Funnet lam i Samtjønna, minnestøtta, skarven ved bølhøgda ned mot Samtjønna, Svartdalen, samdalsglupen, øverst på morkemyrene, Raufjellet. Idag, lørdag har det blitt gått med kadaverhunder, både i Samtjønna og Samdalen. Det ble funnet ytterligere døde i samdalen, og i Samtjønna har vi skutt en lamunge som ble blitt forrige uke og hadde store innvendig skader. Ulven ble skutt på natt til fredag, men ikke funnet noe mere tegn til hverken levende eller død. 

Ellers går sauen rolig og de siste dagene har den trekt opp i høyden med det fine været. 


Feslepp med NRF-dyra


Feslepp med kjøttfeet


Trives!


Sau ved Hadelandshytta


Gåla fra Vardfjellet


Nordre Messelt


Kadaverhund


Stygge skader over ryggen. Denne ble skutt en uke etter angrepet