Beklager lite oppdateringer på denne siden i det siste. Det har vært mye å gjøre i fjellet og jeg prøver å holde Facebook-siden til gjeterlaget oppdatert hele tiden. 

Jeg hadde min ferieuke fra 8. til 14. Juli. Min onkel, Odd Sigmund Brøste, var vikar for meg og han gjorde en god jobb. Jeg var i Lofoten og turen hjem gikk veldig radigt da jeg fikk beskjed om bjørneangrep i Samdalen. Status på bjørneangrepet per dags dato er at det er funnet 2 stk på Fåvangsiden av Samdalen og noen flere på Brekkomsiden. Det er funnet et lam i Tromsdalen, ved Bakkeslærne, som ble dokumentert tatt av bjørn. Siste som er dokumentert er fra torsdag 20. 

Sauen har ellers gått rolig. Det har vært mye fint vær, så det har gått mye sau høyt over tregrensa. Det er funnet et par søyer som har dødd på ryggen. Det begynner å bli mange fine, store lam rundt omkring!

Feet derimot har vært noe urolig. Jeg har vært i Eldådalen og gått over 4 ganger. Nå på lørdag 22. spredte feet seg veldig. Alle hadde senter på Jensvøllan, og ut ifra der en rett strek på GPS-bjellene til Tautern, Hallandshøgda, Tromsbua, Storlortfløyen. Jeg har de siste dagene fått hentet inn de fleste flokkene, men mye jobb!

        
Sauen koser seg.

     
Samtjønna fra Bølhøgda

    
Fe-jaging