E & Hekla ha gått sen eftastur (med tanke på at rovdyr e aktive i skumringa) frå Tromsbua via Tjernevegen åt Samdalen-Myttingsbua-Svartdalen-opp millom Raudfjellet og Bølhøgda, fram att ca traktorvegen. Nesten merkelig stille i Samdalen, ingen sau å sjå ved Myttingsbua, noen få oppover Svartdalen. Mye sau som låg roleg ved Raudfjellet. Såg ingen rovdyr, men møtte på en fin elgukse som e prata litt ved... /Therese