E & Hekla ha funne et gasnke ferskt lamkadaver i dag, itte så langt i frå saltplassen på Turrslåa. Rovviltkontakt varsles sea det va funne et lammekadaver syndan au.

Oss fænn mere rester tå kadaver på myran ned mot Åmillom, men det her va gamlere. Va på den plassen her for 3 vikua sea, og da va det ingenting. Hekla e kjempeflink, e hadde ælder funne någgå tå det i dag utta ho! Burde nok gå/søke mere kanskje ved Lassehaugan, Kongsvangen og mot Åmillom.

 

/Therese