Ellen: Gikk fra Tromsbua over Kongsvangen til saltplassen ved Måssåbua, tilbake over Turrslåa. Fikk vite om lammet i Tromsdalen og gikk innover Tromsdalen øverst i bjørkeskogen. Fikk tips om mye korp på Bendikshøgda/Veslefjellet, gikk dit og fant mye korp men intet annet. På tilbaketuren fant jeg et skadet lam med mye blod i bringa og nedover beina, det sprang så vi ikke fikk avlivet det. Det lå 300 meter over saltplassen på Nybuvadet, 200 meter vest for bekken. Tidsbruk 8,5 timer, 22 km.