Ellen: Dagens rapport: Kortere tur i dag i varmen. Gikk fra allmenningsvegen ned Samdalen til Myttingsbua, opp Svartdalen og tilbake i bjørkeskogen nedenfor Morkemyrene. Så fem av Nordrumskalvene ovafor strømtråden, de gikk rolig og beitet der. Gikk en runde mot Indre Trolldalen og tilbake til allmenningsvegen. Mye sau både på saltplassene og i bjørkeskogen, stille og rolig. Tidsbruk 5 timer, 11 km. Dagens bilde er av Nordrumsfeet som koser seg blant bjørketrærne.