Ellen: Begynte dagen fra enden på allmenningsvegen og møtte brekkomgjeteren ved Stulen. Gikk nedover Samdalen til Myttingsbua og opp igjen på vestsida av Samdøla. Så kun to av våre kalver, så resten går antakeligvis lenger nedi Samdalen. Vi må nok invitere til dugnad for å få skilt feet og få våre over på riktig side.

Gikk deretter oppom saltplassen på Raudfjellet, via Samdalsglupen til Samtjønnsbua. Fant et dødt lam som hadde ligget lenge, kontaktet eier og Christen som konkluderte med ukjent årsak. Gikk derfra nedom Nedre Tjønnet, Bjønnbekkbrua, råket videre mot Imsdalen et stykke, tilbake til brua og oppover Imsdalsråket, fant alt angus-feet som gikk rolig sammen med 6 NRF. Videre til Gålglupen og så at feet der lå på riktig side av grensa. Tilbake via Minnestøtta, råket over Raudfjellet, fant ei død søye som hadde ligget en stund, eier er kontaktet, ukjent dødsårsak. Dagens bilde er fra sau som finner skygge ved Raudfjellet.