Ellen: Hoi, for et vær! Gikk fra enden på allmenningsvegen nedover Samdalen forbi alle saltplassene og bjørkeskogen opp att. Ingen sau å se langs råket, kun brekkomsfe, sauen hadde søkt ly i skogen. Det regna skikkelig hele vegen så det ble sesongens korteste arbeidsdag. Tar det igjen til uka når det er litt roligere vær. Tidsbruk 2,5 timer, 8 km. Dyra gikk rolig, så det er vel lite trolig at bjørnen har vært i området.