Ellen: Gikk fra enden på allmenningsvegen nedover Samdalen langs råket til Myttingsbua, opp Svartdalen og bjørkeskogen oppunder Morkemyrene og Raudfjellet tilbake. Mye sau og noe brekkomsfe langs råket, lite sau i bjørkeskogen. Rolige dyr. Tidsbruk 5 timer, 11 km.