Ellen: Lette etter de to skadde lammene i allmenningsvegen. Fant lammet til Arne-Martin Krogh og fikk det inn i støa sammen med en mora og noen til. Gikk runder på begge sider av vegen, rundt saltplassene og enden av vegen men fant ikke det andre skadde lammet. Reiste til bua og fikk på tørre klær og litt mat og reiste innover igjen på kvelden for å være med Christen på undersøkelse av lammet. Ingen tegn til rovdyrskade. Ellers stille og fredelig, har fylt på salt. Tidsbruk 7 timer + 1 time opplæring med Christen.