Therese: E ha vore i Åmillom i dag. Nå ha oss gått over så godt som mulig hele området der det kanskje har vore lausbikkje, ha itte sett någgå unormalt heldigvis. Såg noen få sauer som gikk ved Vetåa, og flere gikk langs Tromsa lenger opp. Såg ei svart pelssøye som gikk på feil side av elva. Møtte en bra flokk spælsau ved Tretjønna som ville ha kos. Ved Turrslåa gikk det en stor gjeng med fin ursau! Veldig turt nedi der. Men fant noen få modne av fjellets gull, GPS-posisjonen er lagra!

Ellen: Gikk fra enden på allmenningsvegen til Myttingsbua via bjørkeskogen og Svartdalen. Tilbake igjen mellom Samdøla og råket. Deretter en sløng oppom Raudfjellet. Sauen går spredt og rolig over hele området. Så en villrein på nederste saltplassen, kan lure på hvor resten av flokken er. Tidsbruk 5 timer, 13 km. Jeg er på Rollstulen i helga, så er ikke langt unna om det skulle være noe.