Så på radiobjellene at feet var på vei til Vardfjellet, og gikk en lang tur om Eldåbua til Vardfjellet, nesten ned til Gåla og opp igjen Gålglupen. Så ikke noe fe, så det må ha vært en feilsending.