Odd Sigmund Brøste: Etter fire flotte dager med sanking gikk jeg en tilsynsrunde i dag. Staret fra Tromsbua og gikk innover Tromsdalen oppe i lia. Ovenfor Nybuvadet holdt korpen til og jeg fant ei søye tilhørende T.Pyntyen med nr 44020. SNO har fått koordinater og bilde. Fortsatte rundt Bendikshøgda hvor jeg fikk se fe som kom opp fra Saubulia. Det var 3 personer med Brekkomsfe og en Fåvangkalv, svart NRF med nr 1293 . Disse blei jaga opp Eldådalen og ned Gålvegen. Fortsatte videre bortover Gardskiveren og Eldåhøgda. Fant rester av lam med nr 80010 som jeg mener blei rapportert på onsdag. Registrerte sau ved øvre Samtjønna, ved steinliua ved gjeterbua, Rudrudtjønnet, i skaret mellom Samfjellet og Gardsskiveren, ved Eldåtjønna. Videre er det en del sau ved Steinslåtjønna. Jeg så ikke fe på Jensvollan eller andre steder i Samtjønna. Hadde tenkt å gå ned om Bjønnbekken/Fallet, da det var sett og hørt fe der på onsdag, men dagen blei for kort. 24 km, 8,5t
Jeg ønsker lykke til videre med sankinga. Odd Sigmund.