Sortering og veiing.

Jeg var med på sorteringa, men ikke veiinga.

Etter sorteringa gikk jeg til Samtjønna for å ta ned strømtråden som var satt opp der i sommer. Møtte 21 av feet til Erik Rudrud der. Det var jammen bra, for det var stille i fjellet når dyra var sanket. 

Jeg så en saueflokk på 12 dyr som hadde kommet fra Jensvollan, forbi Minnestøtta og opp på Samfjellet. Dette var dyra til Laila og Håvard, og de ble med hele vegen til Tromsbua.