Rute: Tromsbua- kjørte Allmenningsvegen og sjekket saltplassene langs vegen- Samdalen 1-4- Myttingsbua-gikk stien              opp mot Bølhøgda- saltplassen vest for Raudfjellet-kjørte tilbake til Tromsbua. 

         Det regnet, så dyra trakk inn i vegetasjonen. Dyra var rolige og fornøyde.

         Ikke noe tegn på rovdyr-angrep.