Pc-jobbing med tilsynsrunder i sommer.

Tromsbua-Tromsdalen-Nybuvadet-Harlandshytta.

Sauen er rolig og trives.

Feet til Ola går sammen med noen av Angusffeet til Bjørn ved Harlandshytta.