Rute: Samtjønnsbua- Rudderudtjønnet- Saltplass Indre saltkasse- Storvarden- Raudfjellet- Samdalsenden- Fremre                   Trolldalen-Dølvegen- Tjernevegen-Tromsbua.

         Jeg la kadaveret til Håvard som lå ved Rudderudtjønnet inn under einebærbusker, slik at det ikke ligger så synlig             der mange folk går.

         På Indre saltkasse så jeg et svart lam som halter, som tilhører Stein. Han hentet det i går ettermiddag.

         Ellers ser alt veldig bra ut.