Rute: Tromsbua - Kjørte Allmenningsvegen, sjekket saltplassene langs vegen-Samdalen 1-4, saltplass vest for                          Raudfjellet.

          Søye nr 77038 med 2 lam til Per Arne Kleven ser ikke ut til å være i form. Jeg er redd hun har jurbetennelse.

         Søye nr. 80094 med 2 lam til Jorunn Vangen går utenfor grinda ved Vetåbua.