Barbro ringte og spurte om jeg kunne se etter en bjelle på saltplassen ved Springarslålia. Ku nr 1192 hadde mistet den, og jeg tok den med til Tromsbua. Barbro og Bjørn hentet den på Tromsbua samme kveld.