Rute: Tromsbua - kjørte Allmenningsvegen- gikk til saltplassen ved Raudfjellet.

         Noen søyer med lam har gått over bekken ved grinda mot Vetåbua.