Rute: Tromsbua - Tjernevegen- saltplass ved Raudfjellet- saltplasser Samdalen 1-4 - stien opp mot Bølhøgda- rundt                  Bølhøgda sørøstsida- ned til Samtjønnsbua.

         Per Arne hadde ringt meg om et værlam som antakelig hadde blitt stanget ihjel dagen før. Denne hadde ørenr. 52             og lå midt i stien. Han som hadde ringt Per Arne om denne hadde skåret av øremerket og lagt det i postkassa ved           bommen. Jeg la lammet i noen einebærbusker og dekket det litt til. Korp hadde allerede funnet kadaveret.