Rute: Samtjønnsbua - saltplassene i Samtjønna - saltplassen på Jegerly - Imsdalsenden - Mikkelsbua - Samdalen -                   Stulsbua.

        Jeg skulle se hvor det var sau på vårt område mot Brekkom. Det var sau i Samtjønna, og flere var i retning dit. På            Jegerly var det mellom 20-30 stk. På veg mot Imsdalen var det sau til trebrua so går over Samtjønnsbekken(?) Alt            så rolig og bra ut.