Rute: Stulsbua - saltplass Samdalsenden - Dølvegen - Indre Trolldalen - Storøya - saltplass Fremre Trolldalen -                         saltplass Måsåbua - Kongsvangen - Lassehaugen - Åimillom - Turrslåa - Tromsbua.

         Det var ikke så mange sauer på Storøya som det har vært tidligere. Men det er sau fordelt på hele området. Alt var           rolig og så bra ut.