Fra Tromsbua gikk vi til Storvarden og gikk oppunder Bølhøgda mot Myttingsbua. Manngard fram til traktorvegen som går oppover mot Tjernevegen, og tilbake til Tromsbua.