Rute: Samtjønnsbua-Rudderudtjønnet-Indre saltkasse-Storvarden-midterste stilen fra Storvarden til Allmenningsvegen-             Dølvegen - Indre Trolldalen-Storøya-Fremre Trolldalen-gikk på vegen til saltplass Måsabua-Kongsvangen-                       Turrslåa- Tromsbua.

         Såmye sau som er spredt i området, de er rolige og trives!