Kadaver SNO mener er tatt av rovdyr er registrert i rovbase.

Dato Søye/Lam Sted Koordinater Kommentar
17/7 Søye Kongsvangen/Åmillom 32 V 581879 6816006 Årsak: trolig bjørn (SNO)
juli Søye Samdalen

32 V 584292 6821795

Årsak: bjørn (SNO)
juli Lam Torsgardshøgda 32 V 584655 6815771 Årsak: trolig sjøldødt
juli Lam? Tromsdalen 32 V 586484 6813859 Årsak: trolig sjøldødt
2/8 Lam Tjernevegen nær Samtjønnsvegen 32 V 583853 6816638 Årsak: trolig jerv (SNO)
13/8 Lam Samdalen/Morkemyra 32 V 585050 6819970 Årsak: stanget i hjel (SNO)
13/8 Lam  Samdalen/Morkemyra   Kun hode, årsak ukjent (SNO)
16/8 Søye Samdalen 32 V 583971 6820593 Årsak: bjørn (SNO)
16/8 Lam Samdalen 32 V 584292 6821795 Årsak: trolig bjørn (SNO)
18/8 Lam Øfstgardskvea   Antagelig tretten-sau, ikke rovdyr (SNO)
18/8 Søye Samdalen 32 V 584079 6820503 Årsak: antatt bjørn (SNO)