Last ned tilsynslite i pdf format.

Tilsyn Fåvang Gjeterlag 2018

 

Mandag 11. juni til søndag 24. juni

        Ansvarlig sau: Ole Johan Bjørge 97526886

        Hege Trosvik, Vegard Amrud

        Fe ansvarlig: Lars Tollefsrud 90534456

Mandag 25. juni til søndag 8. juli

        Ansvarlig sau: Svein Søreng 41927475

        Edvard Bjørge, Hans Amund Bråstad

        Fe ansvarlig: Erik Rudrud 91321713, Knut Sylte ekstra ved feslipp

Mandag 9. juli til søndag 22. juli

        Ansvarlig sau: Mette Amrud Sylte 91361822

        Edgar Vangen,  Vidar Dahlgren , Tormod Pynten

        Fe ansvarlig: Knut Sylte 90145043

Mandag 23. juli til søndag 5. august

        Ansvarlig sau: Per Arne Kleven 90622587

        Kyrre Formo, Knut Bakkom

        Fe ansvarlig: Ludvik Stenumgård 90969290

Mandag 6. august til søndag 19. august

        Ansvarlig sau: Johnny Høyesveen 91789726

        Arne-Martin Krogh, Frans M. Hjellstuen, Kjell Kaurstad

        Fe ansvarlig: Ola Nordrum 91144211

Mandag 20. august til søndag 3. september (sank begynner ca. 3. september)

        Ansvarlig sau: Håvard Amrud 47465449

        Stig Atle Sveipe, Siri Skamferseter, Bjørn Sønstevoldhaugen

        Fe ansvarlig: Håvard Amrud 47465449

 

Ansvarlig for perioden organiserer slik at det blir gått i hele området. Ansvarlig må også sørge for at alle dokumenterer sitt tilsyn i perioden. Ta kontakt med ansvarlig for å høre hvor dere skal gå og sørg for at salt blir lagt ut på saltplassene. Ansvarlig for sau og fe skal ta kontakt med gjeter min. 2 gang i uka. I den perioden dere er satt opp må dere være tilgjengelig for å rykke ut i tilfelle det skjer noe ekstra. Vi rullerer nå lista en plass hvert år, passer ikke tidspunktet dere er satt opp, er det deres ansvar å bytte med noen andre, og gi beskjed til ansvarlig og til styret.

 

HUSK!

1. Send. sms om dyr som er sluppet samme dag til Hege på 917 96 219

2. Notere tilsyn i boka i Tromsbua/Samdalsenden, send evt. sms til Hege

3. Skriv i tillegg gjerne relevant informasjon på facebook

 

Det er veldig viktig at vi har oversikt over dyr i fjellet til enhver tid og  at vi kan dokumentere at vi går mye tilsyn!

 

Alle kadaver skal meldes til SNO. Dette er dyreeiers ansvar, gjeter bistår lagets medlemmer. Noter koordinater og ta bilde. Klyper skal IKKE fjernes før rovdyrkontakten har vært der.

 

Gjeter : Ellen Nordrum Brøste 41527794 (hel)/Therese Rudi 40754889 (halv)

Rovdyrkontakt SNO:  Christen Bårdsløkken 91153729

Slepp/tilsyn: Hege 91796219

 

Info fra gjeter og styret legges ut på: http://www.nsg.no/oppland/faavang_gjeterlag/

 

Styret ønsker alle en god beitesesong!