Last ned tilsynsliste i pdf format.

Mandag 7. juni til søndag 20. juni

Ansvarlig sau: Per Arne Kleven 90622587

        Kyrre Formo, Knut Bakkom

Mandag 21. juni til søndag 4. juli

Ansvarlig sau: Johnny Høyesveen 91789726

        Arne-Martin Krogh, Frans M. Hjellstuen

Mandag 5. juli til søndag 18. juli

Ansvarlig sau: Håvard Amrud 94057389

        Trond Stenumgård, Siri Skamferseter

Mandag 19. juli til søndag 1. aug

Ansvarlig sau: Ole Johan Bjørge 97526886

        Hege Trosvik, Vegard Amrud

Mandag 2. aug til søndag 15. aug

Ansvarlig sau: Svein Søreng 41927475

        Edvard Bjørge, Hans Amund Bråstad

Mandag 16. aug til tirsdag 29. aug

Ansvarlig sau: Mette Amrud Sylte 91361822

        Edgar Vangen,  Vidar Dahlgren , Tormod Pynten

 

 

21. juni til 1. juli

Feansvarlig: Erik Rudrud 91321713, bakvakt: Håvard

2. juli til 12. juli

Feansvarlig: Håvard Amrud 94057389, bakvakt: Erik

13. juli til 23. juli

Feansvarlig: Ola Nordrum 91144211, bakvakt: Bjørn

24. juli til 3. aug

Feansvarlig: Bjørn Sønstevoldhaugen 97066013, bakvakt: Ola

4. aug til 14. aug

Feansvarlig: Hans Amund Braastad 90766034, bakvakt: Lars

15. aug til 25. aug

Feansvarlig: Lars Tollefsrud 90534456, bakvakt: Hans Amund

26. aug til 5. sept

Feansvarlig: Erik Rudrud 91321713, bakvakt: den som har anledning

 

Ansvarlig for sau i perioden organiserer slik at det blir gått i hele området. Ansvarlig må også sørge for at alle dokumenterer sitt tilsyn i perioden. Ta kontakt med ansvarlig for å høre hvor dere skal gå. Ansvarlig for fe i perioden skal etter beskjed fra gjeter organisere tilbakejaging blant fe-eierne dersom feet trekker ut av gjeterlagets område. Sjekk at det er lagt ut salt på saltplassene, dette skal også gjeter passe på. Ansvarlig for sau og fe skal ha kontakt med gjeter min. 2 gang i uka. Forespørsler til gjeter skal gå via Erik/Per Arne, ikke fra den enkelte dyreeier. I den perioden dere er satt opp må dere være tilgjengelig for å rykke ut i tilfelle det skjer noe ekstra. Vi rullerer lista en plass hvert år, passer ikke tidspunktet dere er satt opp, er det deres ansvar å bytte med noen andre, og gi beskjed til ansvarlig for hhv sau eller fe og til styret.

 

HUSK!

1. Send. sms om dyr som er sluppet samme dag til Hege på 917 96 219

2. Notere tilsyn i boka i Tromsbua/Samdalsenden, send evt. sms til Hege

3. Skriv i tillegg gjerne relevant informasjon på facebook

 

Alle kadaver skal meldes til SNO. Dette er dyreeiers ansvar, gjeter bistår lagets medlemmer. Noter koordinater og ta bilde. Klyper skal IKKE fjernes før rovdyrkontakten har vært der. Ved funn av død villrein, noter og ta bilde som for husdyr, og kontakt villreinkontakt.

 

Gjeter : Helge Næstad 94160923

Rovdyrkontakt SNO:  Christen Bårdsløkken 91153729

Villreinkontakt: Anne Eline Streitlien 95267295

 

Info fra gjeter og styret legges ut på: http://www.nsg.no/oppland/faavang_gjeterlag/

 

Styret ønsker alle en god beitesesong!