Vedtektene ble endret på årsmøtet 2022. Frist for innsente saker til årsmøtet ble da endret fra 1. mars til 1 uke før årsmøtet. Oppdatert versjon finnes her.

De opprinnelige vedtekter for Fåvang gjeterlag finner du her.