Gjetere for sesongen er Kyrre Formo (901 34 374) og Arnfinn Stubrud (975 31 660).

Tilsynsliste er lagt ut under tilsyn/tilsynsliste medlemmer.

Medlemsliste sendes ut på email.

Planlagte dugnader:

  • Dugnad i Tromsbua etc. lørdag 25. juni, info kommer.
  • Husk å rapportere hvem, når og antall timer for dugnad.