Onsdag 25. mai var det GPS-/beitelagskurs med Norske Kadaverhunder på Sør-Fåvang grendehus. Kristian Kronberget fra Vestre Gausdal og Tor Romsås fra Ringebu gjennomgikk bruk av GPS for markering av punkt og navigering til punkt, som er det grunnleggende når det gjelder kadaverfunn. Det ble også gjennomgått hvordan planlegge søk i en rovviltsituasjon ved bruk av GPS/elektronisk kart, som er viktig hjelpemiddel blant annet ved tilkalling av Norske Kadaverhunder.