Beitelagene i midtdalene var innvitert til møte om søknaden på fktmiddler. Det var 15 personer som hadde møtt med Johnny og Knut fra Fåvang. Øyann Brandstad innformerte om hva som vi kunne søke på. Øyanns foredrag kan dere lese her.

I tilegg hadde Hans Uhlberg litt om rovdyrsituasjon i dalen og hva som blir gjort fra landbrukskontoret. Foredraget til Hans kan dere lese her

 

Hans Uhlberg og Øyann Brandstad