Årets beitesesong kjennetegnes av tidlig beiteslipp og en lang periode med tørke. De første dyra ble sluppet i Samdalen i slutten av mai. Fra mai til august var det lite regn og høye temperaturer, mao tørt. Heldigvis ble vi spart for de helt store mengdene rovdyrangrep i år.

To lam med skader, som SNO konkluderte med kom fra bjørn, ble funnet ved høgtind 22. august, senere ble 3 lam til med tilsvarende typiske bjørne-skader funnet i Tromsdalen. Et lam med jerv-skade ble sanket i Samtjønna, og et par lam med ubestemte rovdyrskader ble også avlivet i sanken. En del søyer med jurbetennelse.

Sanken startet i greit vær, men med en urolig værtype. Vi fulgte, stadig mer engstelige, med på værmelinga for helga, og forstod snart at buffer-dagen som var lagt inn fredag kom godt med. Vi endte med å sanke Springarslålia fredag, i friskt vær med noe tåke i høyden. Lørdag var det verre. Det var tjukk tåke og mye vind og regn. Vi måtte droppe lang-turene og konsentrere oss om Eldådalen og Tromsdalen. Være som var spådd søndag var så ille at vi bestemte oss for å sortere og veie lørdag ettermiddag og kveld, en avgjørelse mange var glade for da vi våknet søndag morgen og regnet tromma på taket. Etter hovedsank mangla det anslagsvis 900 dyr.

Fe-sanken fant sted torsdag 13. september, og det ble kjørt biler både til Gåla og Nordre Messelt. Rundt ei uke etter hovedsank var alt fe kommet til rette.

På grunn av den litt amputerte hovedsanken ble det en god del ettersank, blant annet ble saubulia og lauvsalan sanka helga etter hovedsank. I år prøvde vi å kjøre til Søre Messelt, noe som fungerte bra.

Antall sau registrert gjennom vekta:

Tirsdag 4/9     1132
Torsdag 6/9    1086
Lørdag 8/9       905
Torsdag 14/9     42
Lørdag 16/9     204
Totalt              3369

Mye fine lam i år. Det ble levert ca 750 lam til slakt direkte fra fjellet under hovedsanken, med gode slaktevekter og mye E og U klasser. Største lam gjennom vekta var 74,5 kg og kom fra øst.

 

Antall sau sluppet: 4453, antall san sanka pr 25/9: rundt omkring 4234

Antall fe sluppet: 158, antall fe sanka: 158