Det var en rolig sommer fram til ulveangrepet ved Hallandsbekken i Eldådalen natt til 9. juli. Denne gangen var det flest søyer og ikke så mange lam, i motsetning til ved angrepet i Samtjønna i 2017. De fleste i laget har etterhvert en del erfaring med rovviltangrep, og laget er generelt godt forberedt. Det er like trist hver gang uansett. Alle som hadde mulighet tok seg fri fra jobb på kort varsel, og flere usatte ferieturen.

Kartet viser hvor skader/kadaver ble funnet.

Litt etter ulveangrepet fikk vi besøk av klima- og miljøministeren, noe som er grundig dekket i egen artikkel.

Endelig fikk vi fint vær i sanken. Pga utrygt for regn torsdagen ble sortering flyttet til onsdag, men det ble ikke noe av regnet.

Det ble ikke samlet fe-sank i år.

Antall sau registrert gjennom vekta:

Mandag 31/8     1406
Onsdag   2/9       882
Søndag   6/9      1093
Totalt                  3381

Antall sau sluppet: 4115, antall sau sanket: 4024

Antall fe sluppet: 158, antall fe sanka: 158