Det var stort sett en rolig sommer i år. Et lam ble funnet ved Måsåfjellet lørdag 24. juli med bittskader i hode og strupe, SNO konkluderte først med ørn, men dette ble senere endret til ukjent. Et lam ble avlivet ved Halland under sanken søndag 29. august med skader som lignet jerv, men SNO konkluderte med at det kan være hund eller jerv. Det ble også registrert kadaver-lukt i området og en del søyer manglet lam. Vi hadde derfor kadaverhund i området to dager etterpå, men ingen nye funn ble gjort.

Dugnad i Tromsbua 13. juni, og litt individuell aktivitet i ukene etter det med bl.a. rydding av råk.

NoFence ser ut til å ha fungert veldig bra på feet, og batterikapasiteten med solcellelading har vært over all forventning, formodentlig godt hjulpet av store mengder sol og fint vær i sommer.

I år hadde vi strålende sol og flott, klart og stille vær i nesten hele sanken. Fredagen var det litt regn og tåke på morgenen da vi startet Samdalssanken, men det klarnet opp til vi skulle begnne å gå fram igjen. Mange ble solbrente, noe som ikke er blant de vanligste utfordringene i sanken. Bra med folk første lørdagen i Eldådalen/Tromsdalen og stødig kontroll på manngarden gjennom Tromsdalen. Det ble renska bra i Springarslålia søndagen, og ble en veldig lang dag på de som gikk fra S. Messelt.

Som forventet litt mindre folk på ukedagene, men nogenlunde greit gikk det lell i Vetåkroken, Kongsvangen, Måsåbua, Storøya og Samdalen. Det ble også sanken litt i nærområdet på torsdagen i parallell med veiing.

Nokså bra med folk også siste lørdagen i Samtjønna, og det ble servert pøler ved ankomst Tromsbua.

Etter 9 dager i strekk var de fleste nokså slitne, men topptrent til ettersanken :-)

Antall sau registrert gjennom vekta under hovedsanken:

Mandag 30. august      1125 (Eldådalen, Tromsdalen, Springarslålia)
Torsdag 2. september  1114 (Kongsvangen, Åmillom, Storøya, Trolldalan)
Søndag 5. september  1386 (Samdalen, Samtjønna)
Totalt                            3625 (av totalt 4305 dyr sluppet)

Antall sau sluppet: 4321, antall sau sanket: 4207 (pr. 17. sept manglet et par hundre)

Antall fe sluppet: 159, antall fe sanka: 158