Endelig en sommer uten skader fra rovvilt. Noe kadaverfunn, blant annet 2 på råket i Åmillom, som var litt rart, men ingen med grunnlag for å mistenke rovdyr. 

NoFence ser også i år ut til å ha fungert bra på feet.

Sanken starta lørdag 3. september med nokså tjukk tåke over Samfjellet og Vassdokka, og det ryktes om livlige diskusjoner rundt temaet riktig retning. Nede i Samtjønna var imidlertid været upåklagelig med unntak av litt duskregn som ga seg nokså fort. Lite sau i høyden og mye i skogen, naturlig nok. Søndag var det mer bustete i Samdalen og tungt å spise regnvåt matpakke stående delvis under et tre. Veien fram ble nokså lang i regnet, og manngarden slo, tradisjonen tro, halvstikk på seg rundt Morkemyrene. Troppen som møtte ved Tjernevegen gjorde imidlertid en hederlig innsats med å stanse videre trekk mot Trolldalene, og alt i alt ble det med nokså mye sau framover.

Mandag var det sortering med flott vær, og sorteringa gikk nær sagt knirkefritt og raskt unna med over 2000 dyr. Tirsdag og onsdag var det strålende vær i Åmillom, Turrslåa, Kongsvangen, Trolldalan og Storøya etc., men for lite folk. Sortering torsdag gikk greit.

Fredag var det litt surt og kald, men greit da vi sanket Springarslålia, Skardtjønnsdalen, Hallandshøgda og Høgfjellet inn til Hallandsbekken. Det ble bra fangst også denne dagen. Lørdag ble det sanket i Eldådalen, Tromsdalen, Saubulia og med to biler som kjørte rundt til Søre Messelt setra med åtte personer som gikk fram igjen.

Det ble i år forsøkt at alle ble bedt om å rapportere inn antall personer til de forskjellige dagene. Det ble en del jobb på sauansvarlig, men ga en god pekepinn om hvor ambisjonsnivået for de forskjellige dagene burde ligge. Som vanlig er det meste folk første lørdagen, og midre folk andre helga. Det ble også i år 9 dager i strekk. Som vanlig prøvde vi å tilpasse sankeplanen til et stort antall parametre, spesielt så alle får være med å sanke i de områdene de har dyr. Og som vanlig er konklusjonen at det finnes ingen perfekt måte å organisere sanken på. Men vi prøver hvert eneste år å gjøre det litt bedre, og gir ikke opp å finne den perfekte sankeplan som både skal renske hele området for sau i løpet av 4 middels lange dager og dessuten vekke jubel og begreistring hos samtlige av lagets medlemmer :-) 

Antall sau registrert gjennom vekta under hovedsanken:

Mandag 5. september   2037 (Samtjønna, Samdalen + sankefeller)
Torsdag 8. september     796 (Kongsvangen, Åmillom, Storøya, Trolldalan)
Søndag 11. september    751 (Eldådalen, Tromsdalen, Springarslålia, Halland)
Totalt                              3584 (av totalt 4375 dyr sluppet)

Antall sau sluppet: 4375, antall sau sanket pr. 1. november er 4294

Antall fe sluppet: 176, antall fe sanka: 175

Effektiviteten i sorteringa var i år upåklagelig. Kanskje gikk det enkelte ganger i overkant fort, som her hvor en ivrig saueeier kjørte i høyt tempo bort fra rampa og tok med seg grinda som var stroppet fast i hengeren, og her hentes tilbake.