Det ble en lang og tung beitesesong i år. De første dyra ble sluppet på beite helt først i juni. Men allerede før folk var ferdige med å sleppe, kom det første rovdyrangrepet. Kvelden 24. jni ble det observert lam med røde flekker ved Samtjønna. SNO så av bildene at dette dreide seg om ulveskader, og morgenen 25. juni var det full mobilisering. Mange lam ble avliva, med store indre skader, det var tydelig at ulven ikke hadde jaktet for å skaffe seg mat, men for å more seg. Så fulgte en intensiv uke med leting etter skadde lam, og etterhvert også etter kadaver. SNO var med stort sett daglig og vi fikk også hjelp av kadarverhunder. Det ble avlivet/funnet 41 (?) lam etter ulveangrepet.

Den 12. juli kom det melding om at tre søyer var avlivet etter bjørneangrep på Gåla, og 14. juli ble det funnet ei søye som ble avlivet ved Myttingsbua på grunn av bjørneskader. Det ble søkt med kadaverhund uten å finne flere dyr. 21.-22. juli ble det funnet flere kadaver dokumentert tatt av bjørn i Samdalen, samt et lam dokumentert tatt av bjørn i Tromsdalen.

24. august ble det funnet ei søye dokumentert tatt av bjørn ved Lyngkampen, og første helga i sanken, 2. og 3. september, ble det funnet flere kadaver med bjørneskader i Saubulia og Eldådalen. 13. september ble ei søye med ferske bjørneskader avliva ved Glømmevollan.

Sanken gikk etter oppsatt plan til været ble ugreit, og Trollandalan ble sanka onsdag mens Samtjønna ble sanka fredag, samtidig med fe-sanken, noe som gikk helt greit siden fe-folket gikk fram mye tidligere enn saue-folket. Kongsvangesanken lørdag fikk utsatt start pga regn, og ettersanken tirsdag ble avlyst av samme grunn. Dyr observert med drone på ettersank og flokk meldt observert ved S. Messelt har forsvunnet fra jordas overflate eller er sanket av Tretlinger.

Ca. 450 sau og lam levert til slakt rett fra fjellet. Mye lave vekter på både lam og søyer, men varierende.

Antall sau registrert gjennom vekta:

Mandag 2103
Torsdag 1042
Søndag 971
Totalt 4116

Antall dyr sluppet: 5079, sanka: 4788, mao 5,73% tap.

Noen linker:

Har snart brukt opp årets fellingsbudsjett

Ulveangrep fra NINA

Store sauetap i Ringebufjellet (NRK Hedmark og Oppland radio)

Ulv jakter villrein (villrein.no)