Sanken i år ble ikke helt som planlagt da værgudene slo seg vrange og vi måtte avlyse ondagen og flytte Samtjønnssanken til fredag. Dermed ble Kongsvangen etc flyttet til torsdagen, mens fremre del av Tromsdalen torsdagen utgikk. Bjørnen arbeidet flittig i Samtjønna parallelt med fesanken torsdag og sauesanken fredag, det ble funnet flere ferske kadaver. 

Det ble mye sau på sanken i Eldådalen/Tromsdalen lørdag, men med mye folk gikk det likevel nokså grei, selv om været lørdagen også var alt annet enn strålende, med regn mer eller mindre hele dagen og sterk vind i høyden. Sortering og veiing søndag gikk veldig greit og heldivis var været bra denne dagen.

En del mer sau er funnet på ettersank og det begynner å bli stille i beiteområdet, selv om det fortsatt er dyr som mangler, og noe mer ettersank må til.

Totalt i år ble det sluppet 4511 sau og 163 fe i vårt beiteområde. I løpet av hovedsanken var det 4139 sau/lam gjennom vekta, og ca. 700 lam levert rett fra fjellbeite. Mye høye vekter, mange med snitvekt på godt over 20 kg. Beste klasse var E+.