Flere ansvarlige vil bli satt opp på de forskjellige dagene der det er behov.

Dato Område Ansvarlig

Lørdag
28.08

Eldåhøgda, Saubulia
Eldådalen, og Tromsdalen 

Edvard Bjørge
Per Arne Kleven
Knut Bakkom 

Søndag
29.08

Springaslålia,
Skardtjønnsdalen, Halland,
bil til Søre Messelt som går
fra Kvannslåbua og frem til Halland.

Svein Søreng
Håvard Amrud
Knut Bakkom 

Mandag
30.08

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Tirsdag
31.08 

Vetaåkroken/Åmillom,
Kongsvangen og Trolldalan

Arne Martin Krogh
Edgar Vangen - Vetåkroken

Onsdag
01.09 

Måsåbua på vestsida av
Allmenningsvegen, Storøya
og utafor parkeringa++

Per Arne Kleven
Edvard Bjørge

Torsdag
02.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Fredag
03.09

Samdalen

Per Arne Kleven
Hans Amund Braastad

Lørdag
04.09

Samtjønna

Ole Johan Bjørge - Bølhøgda
Håvard Amrud - Vassdokka/Jensvollan
Kyrre Formo - Skarven
Knut Sylte - nedenfor tjønna

Søndag
05.09

Sortering

Ole Johan/Per Arne ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Oppmøte alle dager klokka 08.00 i Tromsbua, viktig at alle møter her og ikke går før mannskap er fordelt, med mindre annet er avtalt. Sørg for at alle, også innleid mannskap har radio og godt synlige klær, feks refleksvest.

Ved sortering og veiing må alle hjelpe til og rullere så godt det lar seg gjøre. Effektiviteten kan økes betraktelig ved at flere tar med egen henger for å kjøre små-slanter. Laste-rampa nærmest bua er bredda, i tillegg det er laget en ny lasterampe, slik at det blir enklere for flere å laste samtidig.

Fesanken  blir lørdag 4. september hvis den skal bli som i fjor

Som tidligere 2 sankedager pr 35 sau, og vi ber om at så mange som mulig er med også mandag - fredag.

Ettersank torsdag 9., lørdag 11. og søndag 12. september, oppmøte klokka 9 i Tromsbua.