Flere ansvarlige vil bli satt opp på de forskjellige dagene der det er behov.

Dato Område Ansvarlig

Lørdag
03.09

Samtjønna

Ole Johan Bjørge - Bølhøgda
Håvard Amrud - Vassdokka/Jensvollan
Kyrre Formo - Skarven
Knut Sylte - nedenfor tjønna

Søndag
04.09

Samdalen
(Uttsida av parkeringa og Storøya i tillegg hvis nok folk)

Per Arne Kleven
Hans Amund Braastad
Edvard Bjørge

Mandag
05.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Tirsdag
06.09 

Vetaåkroken/Åmillom, Kongsvangen

Edgar Vangen (Vetåkroken)
Vegar Amrud (Vetåkroken)
Arne Martin Krogh (Kongsvangen)

Onsdag
07.09 

Måsåbua, Storøya, Trolldalan

Arne Martin Krogh
Edvard Bjørge

Torsdag
08.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Fredag
09.09

Springarslålia til Hallandsbua,

Svein Søreng
Hege Trosvik (fra Uksbåsen)

Lørdag
10.09

Tromsdalen, Eldådalen, Saubulia
Skardtjønnsdalen, bil til S. Messelt

Edvard Bjøgen (Saubulia)
Per Arne Kleven
Håvard Amrud
Maren Bjørge (Tromsdalen)
Knut Bakkum (fra S. Messelt)

Søndag
11.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for
vekt, alle må være med til vi er
ferdige

Oppmøte alle dager klokka 08.00 i Tromsbua, viktig at alle møter her og ikke går før mannskap er fordelt, med mindre annet er avtalt. Sørg for at alle, også innleid mannskap har radio og godt synlige klær, feks refleksvest.

Ved sortering og veiing må alle hjelpe til og rullere så godt det lar seg gjøre. Effektiviteten kan økes betraktelig ved at flere tar med egen henger for å kjøre små-slanter. Laste-rampa nærmest bua er bredda, i tillegg det er laget en ny lasterampe, slik at det blir enklere for flere å laste samtidig.

Fesanken avtales mellom feeiere

Som tidligere 2 sankedager pr 35 sau, og vi ber om at alle stiller også mandag - fredag.

Ettersank tirsdag 13., torsdag 15., lørdag 17. og søndag 18. september, oppmøte klokka 9 i Tromsbua.