Mandag
03.09
Samdalen
Ansvarlig: Per Arne Kleven
Tirsdag
04.09

Samdalsenden, Trolldalan og sortering/veiing
Ansvarlig sank: Knut Bakkum
Ansvarlig sortering: Johnny Høyesveen og Ole Johan Bjørge

Onsdag
05.09
Samtjønna
Ansvarlig: Ole Johan Bjørge, Kyrre Formo og Laila Amrud
Torsdag
06.09

Kongsvangen, Åmillom og sortering/veiing
Ansvarlig sank Kongsvangen: Arne-Martin Krogh 
Ansvarlig sank Åmillom: Knut Sylte
Ansvarlig sortering: Johnny Høyesveen og Ole Johan Bjørge

Fredag
07.09
Ekstra-dag for uforutsett omstokking, evt fri
Lørdag
08.09
Eldådalen, Tromsdalen, Springarslålia
Ansvarlig Eldådalen: Håvard Amrud
Ansvarlig Springarslålia: Svein Søreng
Ansvarlig Saubulia: Edvard Bjørge
Ansvarlig Lauvsalan/jakttårnan: Vidar Dahlgren
Søndag
09.09
Sortering
Ansvarlig: Per Arne Kleven og Ole Johan Bjørge

Oppmøte alle dager klokka 08.00 i Tromsbua, viktig at alle møter her og ikke går før mannskap er fordelt, med mindre annet er avtalt. Sørg for at alle, også innleid mannskap har radio.

Ved sortering og veiing må alle hjelpe til og rullere så godt det lar seg gjøre. Effektiviteten kan økes betraktelig ved at flere tar med egen henger for å kjøre små-slanter. Laste-rampa nærmest bua er bredda, i tillegg det er laget en ny lasterampe, slik at det blir enklere for flere å laste samtidig.

Fesanken  blir torsdag 13. september.

Som tidligere 2 sankedager pr 35 sau, og vi ber om at så mange som mulig er med også mandag - fredag.

Lørdag blir det som vanlig suppeservering.

Ettersank tirsdag 11., torsdag 13., lørdag 15. og søndag 16. september, oppmøte klokka 9 i Tromsbua.

På ettersank blir det enveisporter i  Samtjønna, Samdalsenden og Måsabua. Vi vil prøve viltkamerat på støa i Samdalsenden, som bestemt på årsmøtet.