Dato Område Ansvarlig

Lørdag
31.08

Eldåhøgda, Saubulia
Eldådalen, og Tromsdalen 

Edvard Bjørge
Håvard Amrud
Hege Trosvik

Søndag
01.09

Springaslålia,
Skardtjønnsdalen, Halland,
bil til Søre Messelt som går
fra Kvannslåbua og frem til Halland.

Svein Søreng
Stig Atle Sveipe
Vidar Dahlgren
Knut Bakkom 

Mandag
02.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for vekt.
Mulighet for egne lister over andre ansvarsområder 

Tirsdag
03.09 

Åmillom, Kongsvangen og
fremre Trolldalen

Edgar Vangen
Arne Martin Krogh
Knut Sylte

Onsdag
04.09 

Samdalen og
indre Trolldalen

Per Arne Kleven
Hans Amund Bråstad

Torsdag
05.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for vekt.
Mulighet for egne lister over andre ansvarsområder

Fredag
06.09

Fleksibel dag/ fesank/ fri 

 

Lørdag
07.09

Samtjønnan
Mulighet for egen bil til Imsdalen

Frans Maurits Hjelstuen
Kyrre Formo
Ole Johan Bjørge

Søndag
08.09

Sortering

Ole Johan Bjørge ansvarlig for vekt.
Mulighet for egne lister over andre ansvarsområder

Oppmøte alle dager klokka 08.00 i Tromsbua, viktig at alle møter her og ikke går før mannskap er fordelt, med mindre annet er avtalt. Sørg for at alle, også innleid mannskap har radio.

Ved sortering og veiing må alle hjelpe til og rullere så godt det lar seg gjøre. Effektiviteten kan økes betraktelig ved at flere tar med egen henger for å kjøre små-slanter. Laste-rampa nærmest bua er bredda, i tillegg det er laget en ny lasterampe, slik at det blir enklere for flere å laste samtidig.

Fesanken  blir lørdag 7. september.

Som tidligere 2 sankedager pr 35 sau, og vi ber om at så mange som mulig er med også mandag - fredag.

Ettersank torsdag 12., lørdag 14. og søndag 15. september, oppmøte klokka 9 i Tromsbua.