Last ned tilsynslista i pdf format her.

  Mandag 13. juni til søndag 26. juni

        Ansvarlig sau: Mette Amrud Sylte 91361822

        Edgar Vangen,  Vidar Dahlgren

        Fe ansvarlig: Erik Rudrud 91321713, Knut Sylte ekstra i forbindelse med feslipp

  Mandag 27. juni til søndag 10. juli

        Ansvarlig sau: Per Arne Kleven 90622587

        Kyrre Formo, Knut Bakkom

        Fe ansvarlig: Ludvik Stenumgård 90969290

  Mandag 11. juli til søndag 24. juli

        Ansvarlig sau: Johnny Høyesveen 91789726

        Arne-Martin Krogh, Frans M. Hjellstuen, Kjell Kaurstad

        Fe ansvarlig: Ola Nordrum 91144211

  Mandag 25. juli til søndag 7. august

        Ansvarlig sau: Stig Atle Sveipe 97724441

        Håvard Amrud, Siri Skamferseter, Lars Sønstevoldhaugen

        Fe ansvarlig: Håvard Amrud 47465449

  Mandag 8. august til søndag 21. august

        Ansvarlig sau: Jo Amrud 97717526

        Arne Amrud, Hege Trosvik, Hans Amund Bråstad

        Fe ansvarlig: Hans Amund Bråstad 90766034

  Mandag 22. august til søndag 4. september (sank begynner mandag 5. september)

        Ansvarlig sau: Svein Søreng 41927475

        Ole Johan Bjørge,  Edvard Bjørge

        Fe ansvarlig: Lars Tollefsrud 90534456

 

Lagets medlemmer er fordelt i grupper for tilsynsrunder, med en ansvarlig for hver gruppe, som organiserer slik at det blir gått i hele området. Ta kontakt med ansvarlig for å høre hvor dere skal gå og sørg for at salt blir lagt ut på saltplassene. I den perioden dere er satt opp må dere være tilgjengelig for å rykke ut i tilfelle det skjer noe ekstra. Ansvarlig for sau og fe skal ta kontakt med gjeter min. 2 gang i uka. Fra neste år rullerer vi lista en plass. Passer ikke tidspunktet dere er satt opp, er det deres ansvar å få byttet, og gi beskjed til ansvarlig og til styret.

HUSK!

1. Notere sleppte dyr i slepp-boka i Tromsbua (evt. sms til Hege/917 96 219)

2. Notere tilsyn i tilsynsboka i Tromsbua (evt. sms til Hege)

3. Notere kadavar bakerst i tilsynsboka (evt. sms til Hege)

Det er veldig viktig at vi har oversikt over dyr i fjellet og tilsyn både i rovviltsituasjoner og  til høsten når det skal dokumenteres, det blir stadig strengere krav til dokumentasjon!

Alle kadaver skal meldes til SNO. Klyper skal ikke fjernes før rovdyrkontakten har vært der. Fra i år skal også kadaver noteres bakerst i tilsynsboka, evt. sms til Hege.

 

Gjeter : Bård Nordrum tlf: 97406380

Rovdyrkontakt SNO:  Christen Bårdsløkken tlf: 91153729

Slepp-bok/tilsyn/kadaver/saltsteinsavlesere: Hege tlf 91796219