Last ned tilsynslite i pdf format.

Mandag 12. juni til søndag 25. juni

        Ansvarlig sau: Svein Søreng 41927475

        Ole Johan Bjørge,  Edvard Bjørge

        Fe ansvarlig: Lars Tollefsrud 90534456, Knut Sylte ekstra i forbindelse med feslipp

Mandag 26. juni til søndag 9. juli

        Ansvarlig sau: Mette Amrud Sylte 91361822

        Edgar Vangen,  Vidar Dahlgren

        Fe ansvarlig: Erik Rudrud 91321713

Mandag 10. juli til søndag 23. juli

        Ansvarlig sau: Per Arne Kleven 90622587

        Kyrre Formo, Knut Bakkom

        Fe ansvarlig: Ludvik Stenumgård 90969290

Mandag 24. juli til søndag 6. august

        Ansvarlig sau: Johnny Høyesveen 91789726

        Arne-Martin Krogh, Frans M. Hjellstuen, Kjell Kaurstad

        Fe ansvarlig: Ola Nordrum 91144211

Mandag 7. august til søndag 20. august

        Ansvarlig sau: Stig Atle Sveipe 97724441

        Håvard Amrud, Siri Skamferseter, Lars Sønstevoldhaugen

        Fe ansvarlig: Håvard Amrud 47465449

Mandag 21. august til søndag 3. september (sank begynner ca. 3. september)

        Ansvarlig sau: Jo Amrud 97717526

        Arne Amrud, Hege Trosvik, Hans Amund Bråstad

        Fe ansvarlig: Hans Amund Bråstad 90766034

 

Lagets medlemmer er fordelt i grupper for tilsynsrunder, med en ansvarlig for hver gruppe, som organiserer slik at det blir gått i hele området. Ta kontakt med ansvarlig for å høre hvor dere skal gå og sørg for at salt blir lagt ut på saltplassene. I den perioden dere er satt opp må dere være tilgjengelig for å rykke ut i tilfelle det skjer noe ekstra. Ansvarlig for sau og fe skal ta kontakt med gjeter min. 2 gang i uka. Vi rullerer nå lista en plass hvert år, passer ikke tidspunktet dere er satt opp, er det deres ansvar bytte med noen andre, og gi beskjed til ansvarlig og til styret.

 

HUSK!

1. Notere sleppte dyr i boka i Tromsbua og send. sms til Hege på 917 96 219

2. Notere tilsyn i tilsynsboka i Tromsbua og skriv på facebook , evt. sms til Hege

3. Notere kadavar bakerst i tilsynsboka, evt. sms til Hege

 

Det er veldig viktig at vi har oversikt over dyr i fjellet og  at vi noterer tilsyn, det ligger an  til en hektisk sommer med hensyn til rovdyr!

 

Alle kadaver skal meldes til SNO. Klyper skal ikke fjernes før rovdyrkontakten har vært der. Kadaver noteres bakerst i tilsynsboka og sendes på sms til Hege (hvor, hvem og bilde).

 

Gjeter : Bård Nordrum tlf: 97406380

Rovdyrkontakt SNO:  Christen Bårdsløkken tlf: 91153729

Slepp-bok/tilsyn/kadaver/saltsteinsavlesere: Hege tlf 91796219

 

Info fra gjeter og styret legges ut på: http://www.nsg.no/oppland/faavang_gjeterlag/

 

Styret ønsker alle en god beitesesong!