Dark Overlay
Gjeterhund på sauesank

Velkommen til Oppland Gjeterhundlag

Aktuelt

  • Årsmelding for Oppland Gjeterhundlag året 2016

    Publisert: 19.01.2017

    Styret har utarbeidet årsmelding for OGL når det gjelder året 2016. Innholdet i årsmeldinga er tuftet på styrets arbeid samt informasjon gitt av det enkelte lokallag. Årsmeldinga er oversendt OSG for innlemmelse i OSG sin årsmelding.

     

Filtrer artikler