Styret i Oppland Gjeterhundlag (OGL) anser nå arbeidet med å utarbeide årsmelding for 2016 til å være ferdig bearbeidet fra styret sin side. Årsmeldinga anses dermed for å være klar til behandling og eventuell godkjenning på årsmøtet i OGL som er berammet kl 14.00 den 04.03.2017. på Spidsbergseter. Styret har også utarbeidet sakliste til årsmøtet. Saklista er også oversendt OSGpå lik linje med årsmeldinga. Det understrekes at saklista må anses som foreløpig, da frist for inkomne saker ikke utløper før 11.februar. Årsmelding med fullstendig sakliste og eventuelle saksutredninger vil bli oversendt lokallagene i god tid før årsmøtet, og senest to uker før iht. gjeldende vedtekter.

Påmelding til årsmøtet finner du ved å klikke på lenken nedenfor:

https://www.deltager.no/arsmotehelg_hedmark_og_oppland_sau_og_geit_2017_16012017

Årsmeldinga for 2016 finner du ved å klikke på lenken nedenfor:

https://www.nsg.no/getfile.php/1397858-1484818486/Fylkeslag/Oppland/Oppland%20Gjeterhundlag/PDF-filer/%C3%85rsmelding%20for%20Oppland%20Gjeterhundlag%202016.pdf

Innkalling med sakliste finner du ved å klikke på lenken nedenfor:

https://www.nsg.no/getfile.php/1397864-1484818614/Fylkeslag/Oppland/Oppland%20Gjeterhundlag/PDF-filer/%C3%85rsm%C3%B8teinnkalling%20Oppland%20Gjeterhundlag%202017.pdf